Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny)


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

  1. Administrator danych osobowych

MKJ Druk Marzena Bezubik ul. Upalna 5a lok.6 15-668 Białystok Administratorem Państwa danych osobowych.

 

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwa stroną na podstawie z art. 6 ust. 1 lit.b  RODO, niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b  RODO, badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalenia jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów, na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie  art.6 ust.1 lit.f RODO.

Oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów).

 

  1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

  1. Okres przechowywania danych

W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawniać się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca okresu kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

  1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. drukarskie, kurierskie, reklamowe.

 

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe od Państwa podczas nawiązywania współpracy w zakresie łączącej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń/zamówień/proform, przygotowania ofert i zawarcia umów na świadczenia innych usług Administratora.

 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

 

  1. Polityka cookies

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

Marzena Bezubik - Fotograf EmocjiWesele z klasą